PFO Stora Barnvik, Barnviksnäs och Tranarö

Karta PFO Stora Barnvik, Barnvsiksnäs och Tranarö

Förändringsområdet ligger på Ingarö, öster om länsväg 646 mot Tranaröfjärden och Lilla och Stora Barnsviken. Avståndet till Brunns centrum är cirka 6 km och det är ungefär 13 km till Gustavsberg.

Huvuddelen av fastigheterna ligger inom planlagt området och har enskilda VA-anläggningar.

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.