PFO Värmdö-Evlinge

Karta PFO Värmdö-Evlinge

Värmdö–Evlinge ligger på Värmdölandet ett par kilometer nordöst om Hemmesta.

Områdena är detaljplanelagda för sommarhus och fritidsboende. Samtliga fastigheter har idag enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

Läs mer genom att gå in på nedan länk.

Länk till VA-projekt Evlinge

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.