• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

PFO Skälsmara och Hanskroka

Karta PFO Skälsmaraområdet

Skälsmaraområdet och Hanskroka ligger på Ingarö. Huvuddelen av fastigheterna ligger inom detaljplanelagda områden som är planerade för fritidshusbebyggelse.

Fastigheterna har idag i huvudsak enskilda vatten- och avloppsanläggningar och brist på grundvatten.


Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.