PFO Värmdö-Evlinge

Karta PFO Värmdö-Evlinge

Värmdö–Evlinge ligger på Värmdölandet ett par kilometer nordöst om Hemmesta.

Områdena är detaljplanelagda för sommarhus och fritidsboende. Samtliga fastigheter har idag enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.