Förändringsområden där planarbete påbörjas 2018, 2019 och 2020

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

Kartbild PFO 2018-2020

Klicka på bilden för att förstora den.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Länk till PFO-områdena på kommunens webbkartalänk till annan webbplats

PFO-planer som påbörjas senast 2020

  • PFO Återvall
  • Hedvigsberg
  • Fagerholm
  • Räknäs-Aspvik