Seastop - för en levande skärgård

Seastop är ett projekt som bedrevs 2018–2021 inom ramen för EU-programmet Central Baltic.

Genom projektet har investeringar gjorts i 18 små hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.

Syftet med projektet var att utveckla små hamnar för att lyfta servicenivån, stödja turismen och därmed möjliggöra en levande skärgård. Typiska investeringar i hamnarna har varit nya flytbryggor, toaletter, duschar, bastu och avsaltningsanläggningar för havsvatten. Totalt har 400 nya båtplatser skapats, fördelat på de olika hamnarna.

Genom projektet har drygt 40 miljoner kronor investerats i hamnarna. Värmdö kommun har varit Lead partner för Seastop, med Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromarv Byaråd och Peterzens marina som projektpartners.

Förutom partnerna så samfinansieras projektet av Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Ålands landsskapsregering samt Österåker och Norrtälje kommun.

Värmdö har i sin roll som Lead partner haft det övergripande ansvaret för projektet. I Värmdö kommun har investeringar gjorts i nio hamnar:

  • Svartsö gästhamn,
  • Norra Stavsudda,
  • Harö,
  • Kyrkviken berg,
  • Löka hamn,
  • Möja ström,
  • Långvik yttre,
  • Långvik inre samt
  • Lökholmen/Telegrafholmen.

Värmdö är även projektpartner för Husarö, Ingmarsö och Nässlingen som ligger i Österåkers kommun. Syftet har varit att höja servicenivån i hamnarna och stödja turismen i de små ö-samhällena. Det handlar både om mer kapacitet i hamnarna, hållbara vatten- och avloppslösningar och bättre service (toaletter, duschar, bastu m.m.)

De flesta av hamnarna är gästhamnar, men inte alla. Upprustningen av hamnarna har möjliggjorts genom finansiering från EU och från kommunen.

Seastop modern ports in historic waters
Interreg Central Baltic
European Union