Till kommunens startsida
Brunns skola - startsida
Talande webbLyssna

Elevens val/profilval 6-9

På Brunns skola finns möjlighet till olika Elevens val - Naturvetenskap, Fotbollsprofil, Bild, Slöjd, Musik, Programmering, Studietid/studiehandledning samt Fysisk aktivitet.

Fotbollsprofilen har utökad tid med 60 minuter/vecka. Friluftsliv och Hälsa har en övergripande funktion. I profilvalet ges inget betyg, men deltagande kan påverka betyget i de ämnen som är involverade i profilen.

Friluftsliv och Hälsa

Friluftsliv och Hälsa har en övergripande karaktär. Alla 6 - 9 elever får under perioder, på elevens val tid, bland annat lära sig friluftslivets grunder och uppleva den rekreation som naturupplevelser av olika slag kan ge, simma, orientera och lära sig isvett. Detta i kombination med teori om kostens och rörelsens betydelse för en god hälsa och en hållbar livsstil.

Naturvetenskap

Den naturvetenskapliga profilen vänder sig till de elever som gillar matematik, naturvetenskap och laborationer.

Den erbjuder en fördjupad undervisning i matematik, fysik, kemi och biologi. Eleverna får möjlighet att utvecklas och stimuleras lite extra i en inspirerande miljö där alla vill lära sig mer. Modern teknik används som en naturlig del av arbetet.

Fotbollsprofil

I fotbollsprofilen ligger fokus på individuell teknik. Att få en god grundteknik och god kännedom om grunderna i anfalls- och försvarsspel är själva målet med utbildningen.

Att bli en bättre fotbollsspelare handlar mycket om praktiska färdigheter, men det handlar även om att vara en bra lagkamrat och att förstå vad som händer i kroppen vid träning. Fotbollsprofilen erbjuder även en insikt i domarens uppgifter och att lära sig leda andra.

För att hinna med träningen tillämpas en utökad timplan, dvs profiltid två pass i veckan 70 resp 90 minuter. Brunns skola är en certifierad fotbollsskola vår fotbollsprofil har utbildade tränare.

Estetiska ämnen

Den estetiska ämnen erbjuder eleverna en chans att förbättra, fördjupa och pröva olika områden i de estetiska ämnena. Varje läsår görs ett ämnesval till ett estetiskt ämne. Från termin till termin bestäms ett gemensamt mål, som oftast resulterar i att eleverna visar upp det de har arbetat med.

Eleverna får möjlighet att välja en av dessa tre ämnen.

Musik

Eleverna får arbeta med sång, instrument och att spela i band. Elevens val musik står för underhållningen vid terminsavslutningarna och på Vårfestdagen.

Slöjd

Eleverna får arbeta med större projekt under längre arbetspass. Mål: trygghet, kunskap, kunnande i alla varierande situationer av arbetsprocessen.

Bild

Eleverna får arbeta utifrån en konstnärlig process och resonera kring skapande. Mål: att fördjupa och utveckla sig inom de arbetsområden som man själv har valt.

Studietid - med studiehandledning

Detta är ett val som eleven kan göra med syfte att få mer tid för uppgifter eller fördjupning i alla teoretiska ämnen eller för att få handledning i studiestruktur. Lärare i olika ämnen arbetar med eleverna.

Fysisk aktivitet

Detta är en ny profil som vi startat på grund av den forskning som visar hur regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa, välbefinnande och har en sjukdomsförebyggande effekt. Sambandet mellan barns och ungas kompetenser och hälsa är idag ett faktum. Det är viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan eftersom det finns ett samband mellan skolgång och hälsa under levnadsåren.

Programmering

I profilen planerar eleverna projekt enskilt eller i grupp utifrån de olika verktyg och plattformar som presenteras eller på eget initiativ tas fram. Eleverna på profilen får kartlägga ämnesinnehåll och förmågorna i sina projekt för att synliggöra fördjupningen som profilen utgör i de betygsgrundande ämnena matematik och teknik.I profilen programmering besöker vi också Tekniska Museet och robotlabbet.

Exempel på plattformar och verktyg:


Kreativa arbeten utgår från boken “Programmera i teknik” av Staffan Melin

Codeacademy

Kahn academy

Scratch

Code.orglänk till annan webbplats

Rasberry pi

Ardino

Spelprogrammering

Sphero

Bee-Bot

Fågelholkar med kamera

Styrreglerig

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2020-05-05

Kontakt

Expedition

08-570 484 00

Adress

Brunns Skola
Box 74
134  07 Ingarö

Se Brunns skola i Google mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer kontaktinformation