Talande webbLyssna

Årskurs F-5

Fritidsverksamheten är integrerad med skolan från förskoleklass till årskurs 5. Fritids kompletterar och arbetar skapande med spel, samarbete och rekreation.

Arbetslagen är organiserade med lärare och fritidspersonal. Under skoldagen finns en ansvarig lärare för varje klass samt en fritidsledare i F-3. I klass 4-5 finns en ansvarig klasslärare samt en fritidsledare för två klasser.

Eleverna i årskurserna 1-5 har ämneslärare i alla ämnen. I årskurs F-3 har eleverna möjlighet att användadator och från årskurs 4 har eleverna en egen dator. Digitala läromedel används aktivt i undervisningen i alla ämnen.

Friluftsundervisning

Från förskoleklass till år 9 har eleverna friluftsundervisning. Friluftsaktiviteter är allemansrätten, första hjälpen, materielvård, isvett och orientering och att kunna laga mat utomhus på olika sätt. I vårt närområde finns skridskobana, stora grönområden, skog och konstgräs.

Vi vill med hjälp av dessa aktiviteter lära våra elever att klä sig för att vara ute, göra dem trygga i att vistas i skogen eller annan utemiljö och påverka dem så att aktiviteter utomhus blir en positiv vana. Vi tror också att vi kan få våra elever att vara rädda om naturen och värna om dess bevarande.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt