Talande webbLyssna

Fotbollsprofilen

Vårvinter på Ingarö IP

Brunns skola har vi olika val för Elevens val/profiltid;

Naturvetenskap, Programmering, Fotbollsprofil, Bild, Slöjd, Musik och Studietid/studiehandledning samt Fysisk aktivitet. Fotbollsprofilen har utökad tid med 60 minuter/vecka. Friluftsliv och Hälsa har en övergripande funktion.

I Elevens val/profilvalet ges inget betyg, men deltagande kan påverka betyget i de ämnen som är involverade i profilen. Omdömen skrivs i SchoolSoft, vår webbaserade plattform för skriftlig bedömning. Varje läsår görs ett ämnesval till Elevens val. Från termin till termin bestäms ett gemensamt eller individuellt mål för vad som ska göras.

Fotbollsprofil

I fotbollsprofilen ligger fokus på individuell teknik. Att få en god grundteknik och god kännedom om grunderna i anfalls- och försvarsspel är själva målet med utbildningen.

Att bli en bättre fotbollsspelare handlar mycket om praktiska färdigheter, men det handlar även om att vara en bra lagkamrat och att förstå vad som händer i kroppen vid träning. Fotbollsprofilen erbjuder även en insikt i domarens uppgifter och att lära sig leda andra.

För att hinna med träningen tillämpas en utökad timplan, dvs profiltid två pass i veckan 70 resp 90 minuter. Brunns skola är en certifierad fotbollsskola vår fotbollsprofil har utbildade tränare.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt