Talande webbLyssna

Skolcoach

Coaching för elever och personal

En av satsningarna på Brunns skola är Coaching. Både elever och personal har möjlighet att boka in en serie samtal med någon av våra nio diplomerade Coacher.

En coachande kommunikation i alla led får elever och medarbetare att växa och ökar engagemanget och motivationen i skolan. Då ökar också arbetsglädjen.

Coachning utgår alltid från dagens situation och blickar framåt. Man utgår också från att det är människan själv som sitter inne med svaren och lösningarna. Coachning lockar fram det bästa hos dig, ökar medvetenheten, upptäcker inneboende potential, utvecklar styrkor och stärker självkänslan. Fokus flyttas från problem till möjligheter och skolan blir bättre rustad att hantera utmaningar. Coachning får också visioner att bli verklighet.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt