Fritidshemmet

Vi har två arbetslag med två årskursteam i vardera arbetslag. Dessa är Redet (F-klasser och 2:or) samt Nästet (1:or och 3:or).

Vårt mål

Vårt mål för varje elev är att:

 • de ska känna att de har minst en kompis.
 • de ska uppleva att de har en given plats i gruppen.
 • de upplever deras fritidshemsvistelse som både trygg, rolig, meningsfull och stimulerande.

Varje vecka finns vår verksamhetsplaneringen att tillgå på skolans lärplattform Schoolsoft samt som anslag på skolgården. Vi använder oss mycket av bildstöd då vi kommunicerar.

Under elevernas skoldag samverkar fritidspersonal med klasslärare. Fritidspersonalen är ett extra stöd i elevernas lärande och i deras utveckling av såväl normer och värden, ansvarstagande och inflytande.

Våra hålltider

 • Fritids öppnar kl 06:30 och stänger Må-To kl 17.30 samt Fr kl. 17.00.
 • Frukost serveras kl. 07:10.Elever efter 07:10 checkar in sig hos pedagog utomhus på gården och vi är alla ute fram till skolstart kl 08:15.
 • Mellanmål serveras i matsalen från kl 14:00 till ca kl 14:30.
 • Från ca kl 16:00 är alla elever utomhus och leker, fram till vi stänger.

Under eftermiddagarna erbjuder vi olika aktiviteter såväl inom- som utomhus. Vi arbetar utifrån läroplanen och fritidshemmets fokusområden;

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Trygg skolgård

Ett av våra fokusområden är “Trygg skolgård” och där ingår att vi erbjuder vuxenledda rastlekar på förmiddagsrasten samt lunchrasten. Alla elever som vill ska kunna vara med. Veckans rastlekar/aktiviteter finns uppsatta i klassrummen och som anslag utanför rastboden, på så sätt kan eleverna ta reda på när och vad det erbjuds för aktiviteter.

Pedagogerna har västar för att vara synliga och skapa trygghet. Västarna har olika färger;

 • Rosa västar har de som är ansvariga för aktiviteter/rastlekar
 • Orange väst har den som ansvarar över in- och utcheckning av elever
 • Gröna västar har de resterande pedagoger på skolgården

Elevinflytande

Syftet är att ta tillvara på elevernas åsikter, tankar och idéer. Eleverna får tillfälle att regelbundet delta i utformningen av sin egen fritidsverksamhet. Detta är viktigt för att eleverna ska känna sig inkluderade, engagerade, trygga och respekterade. Detta är olika sätt att jobba med elevinflytande;

 • fritidssamlingar
 • i gruppen komma med förslag på aktiviteter/lekar m.m. (görs i början av terminen och vi utvärderar det i slutet av terminen)
 • fritidsråd
 • önskeveckor, aktiviteter på fritids och raster

Ute är det nya "inne"

Vår kreativa miljö, med både skog, motorikbana, multiarena, lekhörnor m.m. skapar goda möjligheter till att locka fram rörelseglädje. Därför väljer vi ofta att vara ute.