Mer om Fågelviks skola

På Fågelvik tror vi att en god arbetsmiljö och ett bra IT-stöd förbättrar lärandet för eleverna. Vi tror också att inte allt för stora klasser, god lärartäthet, flexibla grupperingar och möjlighet till utökat stöd inom och utanför gruppen är viktigt för goda resultat. Årets klasstorlekar är mellan13-26 elever.

Vi är stolta över att vara Grön Flagg-certifierade! För oss är det viktigt att vi arbetar med livslångt lärande gällande hållbar utveckling.

Leende tjej med laptop