Fågelviks skola

Fågelviks skola är belägen i en fin miljö på Ingarö. Vi är en två parallelig F-3 skola. I vår byggnad hittar du även Fågelviks förskola, kommunens största förskola.

Vi värnar om mindre grupper för att skapa bra förutsättningar för en lugn arbetsmiljö. I varje klass arbetar förutom en lärare, även minst en fritidspersonal.

Vårt mål är att vara en skola där elever och personal trivs och känner sig trygga, en skola med fokus på elevernas kunskapsutveckling och med anknytning till den omvärldsutveckling som sker i samhället.

Eleverna ska uppleva att deras tid på skolan är både stimulerande och utmanande. Vår strävan är att lära eleverna ta ansvar för sitt eget lärande och väcka en lust att vilja lära mer.

Vi vill vara en skola med fokus på framtid!

Vi är otroligt stolta över att ingå i ett skolutvecklingsprogram kallat NTA, "Naturvetenskap och teknik för alla". Målet med deltagandet är att öka elevernas måluppfyllelse inom naturkunskap,
teknik och matematik.

Digitala miljöer

Våra digitala möjligheter, som ett komplement till elevernas lärande är goda, då våra elever har tillgång till varsin chromebooks. Även lärplattor finns att tillgå. För att göra eleverna redo för framtiden har vi också skapat bra arbetsverktyg för att eleverna ska utvecklas inom programmering.

Utomhusdidaktik

Som en motvikt till vår utökade digitalisering har vi även utökat fokus på utomhusdidaktik. Vi tror på att dela upp eleverna i mindre grupper samt att lärandet sker i olika lärmiljöer, kommer att stimulera eleverna till ett lustfyllt lärande.

Simträning för våra F-klasser

Vi prioriterar att våra yngsta får tidig simträning. Därför ingår detta i vår ordinarie undervisning.