Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida
Talande webbLyssna

Fågelviks förskola

Fågelviks förskola består av 11 hemvister där merparten har barn i en åldersspridning av två år. Vi har därför ett utökat samarbete, där hemvisterna arbetar i tvärgrupper inom sitt arbetslag.

Genom tydliga rutiner och gränssättning skapas trygghet för barnen. Alla barn är allas ansvar.

Vi har 4 hemvister på småbarn, 4 på mellanbarn och 3 på storbarn. På småbarn samt mellanbarn arbetar två hemvister och på storbarn alla tre hemvister ihop vissa delar av dagen. Hemvisterna själva avgör hur detta samarbete genomförs, i vilka planerade aktiviteter och var i lokalerna och/eller på gården.

Det är inte endast åldern utan även barnets individuella mognad som styr i vilken tvärgrupp barnet ingår. Barnen får då möjlighet till stimulans och aktiviteter som är lämpliga för deras ålder. På våra hemvister kan vi samtidigt dra nytta av kontinuitet och de blandade gruppernas fördel när det gäller att lära sig ta hänsyn och få möjlighet till att leka med/lära av äldre/yngre barn med mera.

Stängningshemvist

Vår stängningshemvist finns på Blåsippan. Tel: 08-570 483 62

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-04-25

Kontakt

Småbarn

Nyponrosen - 08-570 473 27
Vallmon - 08-570 483 59
Blåklockan - 08-570 483 60
Smörblomman - 08-570 483 61 

Mellanbarn

Blåsippan - 08-570 483 62*
Gullvivan - 08-570 483 63
Prästkragen - 08-570 483 64

Storbarn

Tussilagon - 08-570 483 66
Blåklinten - 08-570 483 67
Aklejan - 08-570 483 68
Violen - 08-570 483 65

*stängningshemvistDokument