Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida
Talande webbLyssna

Pedagogisk idé

Vår förskola är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande,delaktighet och demokrati.

Vi strävar efter att barnen ska erbjudas en tillåtande, tilltalande, tillgänglig och stimulerande miljö där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna utgår från barnet och barngruppens behov och anpassar verksamheten därefter.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2017-01-15

Kontakt

Småbarn

Nyponrosen - 08-570 473 27
Vallmon - 08-570 483 59
Blåklockan - 08-570 483 60
Smörblomman - 08-570 483 61 

Mellanbarn

Blåsippan - 08-570 483 62*
Gullvivan - 08-570 483 63
Prästkragen - 08-570 483 64

Storbarn

Tussilagon - 08-570 483 66
Blåklinten - 08-570 483 67
Aklejan - 08-570 483 68
Violen - 08-570 483 65

*stängningshemvistDokument