Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida
Talande webbLyssna

Pedagogisk idé

Vår förskola är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande,delaktighet och demokrati.

Vi strävar efter att barnen ska erbjudas en tillåtande, tilltalande, tillgänglig och stimulerande miljö där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna utgår från barnet och barngruppens behov och anpassar verksamheten därefter.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2017-01-15

Kontakt

Småbarn

Nyponrosen - 073 682 79 85
Vallmon - 070 165 93 88
Blåklockan - 070 165 93 87
Smörblomman - 070 168 01 65

Mellanbarn

Blåsippan - 070 165 93 86*
Gullvivan - 070 165 93 85
Prästkragen - 070 165 93 84

Storbarn

Tussilagon - 076 946 50 88
Blåklinten - 070 165 93 83
Aklejan - 070 165 93 82
Violen - 070 168 01 64
Vitsippan - 070 007 51 17

*stängningshemvistDokument