Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida
Talande webbLyssna

Tvärgrupper

Genom tydliga rutiner och gränssättning skapas trygghet för barnen. Alla barn är allas ansvar på Fågelvik.

Förskolan har 11 hemvister där merparten har barn till åldersspridning av två år. Vi har därför ett utökat samarbete där hemvisten arbetar i tvärgrupper inom sitt arbetslag.

Vi har 4 hemvister på små barn, 4 på mellanbarn och 3 på storbarn. På småbarn samt mellanbarn arbetar två hemvister ihop och på storbarn alla tre hemvisterna ihop vissa delar av dagen. Hemvisten avgör själva hur detta samarbete genomförs, i vilka planerade aktiviteter och var i lokalerna och/eller på gården. Det är inte endast åldern utan även barnets individuella mognad som styr i vilken tvärgrupp barnet ingår.

Barnen får möjlighet till stimulans och aktiviteter som är lämpliga för deras ålder samtidigt som vi på våra hemvister drar nytta av kontinuitet och de blandade gruppernas fördel när det gäller att lära sig ta hänsyn och få möjlighet till att leka med/lära av äldre/yngre barn med mera. Vi har även andra samarbeten mellan våra hemvister, såsom sångsamlingar, traditioner och ett gemensamt tema.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2017-01-15

Kontakt

Småbarn

Nyponrosen - 08-570 473 27
Vallmon - 08-570 483 59
Blåklockan - 08-570 483 60
Smörblomman - 08-570 483 61 

Mellanbarn

Blåsippan - 08-570 483 62*
Gullvivan - 08-570 483 63
Prästkragen - 08-570 483 64

Storbarn

Tussilagon - 08-570 483 66
Blåklinten - 08-570 483 67
Aklejan - 08-570 483 68
Violen - 08-570 483 65

*stängningshemvistDokument