Talande webbLyssna

Fritidshemmet

Fågelvik har två fritidsavdelningar, en för de yngre i förskoleklass och årskurs 1 som heter Redet och en för de äldre i årskurs 2-3 som heter Nästet.

Eftersom dessa avdelningar samverkar både i början och i slutet av dagen så känner personalen till alla barn. Alla barn är allas ansvar!

För att förstärka elevernas trygghet under hela dagen så arbetar fritidspersonalen parallellt med en klasslärare. Detta skapar goda och trygga förutsättningar för eleverna vid övergången från skola till fritids och de blir även en bra informationskälla till dig som vårdnadshavare då du kommer och hämtar ditt barn.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Fritids Redet

08-570 483 90

Fritids Nästet

08-570 483 73