Talande webbLyssna

Om Fågelvik

Fågelviks skola och förskola ligger på Ingarö. Våra enheter ligger i direkt anslutning till varandra och som skapar unika möjligheter till samarbete, vilket också sker regelbundet.

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för att barnen ska få möjlighet att blomma ut i förskolan och att skapa en trygg och pedagogisk grund inför och under lågstadiet så att barnen därefter blir flygfärdiga inför de äldre stadierna, då de behöver byta skola.

Våra fyra fördjupningsområden är:

  • Miljö
  • Språkutveckling
  • IKT
  • Värdegrund

Dessa bildar en röd tråd genom hela vår verksamhet. För oss är det viktigt att bedriva en modern verksamhet som vilar på beprövad vetenskaplig grund, där digitalisering och kooperativtlärande är naturliga arbetsverktyg i vårat pedagogiska arbete med barnen. Vi vill rusta barnen inför framtiden!

Läs mer om skolan

Läs mer om förskolan

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: