Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida
Talande webbLyssna

Fågelviks skola

Fågelviks skola har som mål att vara en modern skola där verksamheten ska ske på vetenskaplig grund. Den består av 8 klasser i årskurs F-3. 

Hos oss samverkar all personal kring elevens hela dag. Skolan har ett nära samarbete med Fågelviks förskola, vilket skapar möjligheter för en samsyn i de pedagogiska verksamheterna och stöder barnens/elevernas lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Varje klass har en mentor samt samarbete tillsammans med pedagoger från fritids. Fritidspersonalen har ett utökat ansvar gällande att stärka elevernas självkänsla och självkännedom. Värdegunds arbetet är en narturlig del i den dagliga verksamheten. Under skoldagen har vi möjlighet att arbeta i halvklass, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för elevernas inlärning.  Ett stort fokus i undervisningen är grundläggande matematik, läs- och skrivinlärning samt digitalisering. Allt för att rusta dem för framtiden.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2018-12-17

Kontakt

Rektor skola- förskola

Monica Hjerpe

08 570 483 70

Skoladministratör/ Expedition förskola- skola

Mari Karlsson

08-570 483 71
08 570 47328