Om oss

Hemmestaskolan är en kommunal F-9-skola på Värmdö, 40 minuters bussresa från Slussen. Hos oss går cirka 750 elever och runt 130 vuxna arbetar på skolan.

Vår gemensamma värdegrund

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en röd tråd mellan förskoleklass och högstadiet. Detta gäller bland annat områdena Värdegrund, Relationsbygge, den Pedagogiska utvecklingen, Trygghet, jämlikhet och demokrati samt Inkluderande lärandemiljöer.

Delaktiga och ansvarsfulla elever

Skolan förväntar sig att eleverna aktivt deltar i undervisningen, arbetar efter bästa förmåga och intresserar sig för sin egen kunskapsutveckling. Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare.

Läs mer om oss

På vår skola

Globala skolan

OK skrivet på en griffeltavla med krita.

På Hemmestaskolan arbetar vi aktivt med de globala målen* genom ett samarbete med Globala skolan som bland annat fortbildar personal i lärande för hållbar utveckling.

Globala målen (öppnas i nytt föster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Singaporemodellen i matematik

Barn i klätterställning

Vi arbetar sedan läsåret 20-21 med Singaporemodellen i matematik för de yngsta åldrarna.

.

En trygg miljö

OK skrivet på en griffeltavla med krita.

I skolan arbetar vi aktivt för ett klimat där alla respekterar varandra och är lika mycket värda.

Mobilfri skola

Elever uppträder

Vi är en mobilfri skola vilket innebär att eleverna lämnar sina telefoner när de kommer på morgonen och får tillbaka dem när de lämnar skolan på eftermiddagen.


Aktuellt  • Projekt 2023


    Vad ska det bli?
    Läs mer