Till kommunens startsida
Till Hemmestaskolans startsida

Om oss

Hemmestaskolan är en kommunal  F-9-skola på Värmdö, 40 minuters bussresa från Slussen. Hos oss går cirka 930 elever och runt 150 vuxna arbetar på skolan.

Medveten och strategisk satsning på digitala verktyg.

Vi vill att våra elever ska kunna söka kunskap och information även utanför skolans väggar och att detta görs på ett medvetet sätt och med ständig koppling till läroplanen.

Trygghet, jämlikhet och demokrati

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare.

Läs mer om oss

På vår skola

Digitala verktyg

OK skrivet på en griffeltavla med krita.

Skolan satsar på att alla elever ska ges möjlighet att använda sig av läsplattor eller datorer.

300 Klubben

Barn i klätterställning

Forskningen visar att när individer upplever att de lyckats klara vissa mål ökar deras motivation, därför är motivationsfrämjande insatser en viktig del av pedagogiken.

.

En trygg miljö

OK skrivet på en griffeltavla med krita.

I skolan arbetar vi aktivt för ett klimat där alla respekterar varandra och är lika mycket värda.

Hemmestafestivalen

Elever uppträder

Varje år har elever möjligheten att vara med i en storslagen show som skolan sätter upp på Gustavsbergsteatern.

Våren 2020 kommer eleverna att få se den digitalt.


Aktuellt  • Skolvalet 21/22


    Skolval 21/22 Hemmestaskolan
    Läs mer