Talande webbLyssna

Årskurs F-5

Fritidsverksamheten är integrerad med skolan från förskoleklass till årskurs 3.

Personal

Se vår personal här

Det första skolåret

Vi på Hemmestaskolan vill erbjuda en fantastisk start i ert barns skolgång.

Året i förskoleklassen är mycket viktigt i barnens steg in till skolans verksamhet. Sexåringen behöver utmanas, stimuleras men samtidigt fortfarande få vara liten och bygga sin vardag på lek och social trygghet.

I förskoleklass erbjuder vi arbete i små, trygga klasser och därutöver halvklass flera gånger i veckan. Vi har praktisk pedagogik, utflyktsdag en gång i veckan samt idrott två gånger i veckan.

Eleverna får utveckla sin matematiska förmåga via Singaporemodellen.

I svenskan arbetar vi med Bornholmsmodellen som bygger på att utveckla barnets fonologiska medvetenhet.

I vår verksamhet satsar vi mycket på att utveckla den sociala kompetensen. Eleverna tränas i att delta i olika aktiviteter, samarbeta med andra, lyssna aktivt och att anstränga sig för att göra sitt bästa efter egen förmåga och med stöd av bra pedagoger.

Praktisk pedagogik

På Hemmestaskolan ges varje elev på lågstadiet möjlighet till ett schemalagt praktiskt lärande vid 2-3 tillfällen i veckan inom exempelvis områdena matematik och bild och form. Dessa tillfällen sker alltid i halvklass vilket också möjliggör halvklassundervisning samtidigt tillsammans med klassläraren för den andra gruppen.

I varje årskurs från förskoleklass till och med åk 3 arbetar en pedagog med att utforma, utföra och revidera den praktiska undervisningen i samråd med bland annat klasslärarna. Den praktiska undervisningen är för flera elever ett ofta välkommet avbrott i det teoretiska lärandet.


Rastverksamhet

Hemmestaskolan har sedan läsåret 20-21 en organiserad rastverksamhet med som syftar till att både göra rasterna roligare för eleverna samt skapa större trygghet. För att vi ska utföra detta på bästa sätt har vi bland annat en anställd rastlärare som organiserar rastverksamheten med utgångspunkt från vår upprustade rastbod där pedagoger och elever hjälps åt att tillhandahålla material för lekar och spel.

Fritids och Club46

Fritidshemmet på Hemmestaskolan är ämnat för barnen från förskoleklass till klass tre. På fritidshemmet används samma lokaler under hela dagen. Barn i årskurs fyra till sex går i fritidsklubben, Club46 - lokalen i 6-9 skolan.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt


Hemmestaskolan 6-9

08-570 487 15
Motionsvägen 4
139 23 Värmdö

Se 6-9 i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Mer kontaktinformation