Talande webbLyssna

Singaporemodellen i matematik

 

Matematik  för de yngsta

Vi arbetar sedan läsåret 20-21 med Singaporemodellen i matematik för de yngsta åldrarna. Singapore matematik är en välbeprövad modell som bland annat syftar till att stärka elevernas förståelse kring vad matematik är, snarare än att fokusera på dess regler och procedurer. Fokus ligger bland annat på begreppsförståelse, taluppfattning och problemlösande förhållningssätt. Eleverna tillåts vara mycket aktiva och interagerande med varandra under lektionerna vilket bidrar till bättre resultat och att många elever upplever dessa lektioner som extra stimulerande vilket ger dem en positiv bild av matematik från sina första skolår.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: