Till kommunens startsida
Till Hemmestaskolans startsida
Talande webbLyssna

300 Klubben

På Hemmestaskolan ser vi att alla elever har förmåga och potential att lyckas. Vi kommunicerar höga, men realistiska mål och förväntningar på eleverna.

Forskningen visar att när individer upplever att de lyckats klara vissa mål ökar deras motivation, därför är motivationsfrämjande insatser en viktig del av pedagogiken.

När man pratar om motivationsfrämjande insatser brukar man tala om inre respektive yttre motivation. “Inre motivation handlar om individens egen inneboende drivkraft och nyfikenhet, dvs. behovet av att veta något, upptäcka nya saker eller delta i en aktivitet för sakens egen skull. Elever med välutvecklad inre motivation behöver ofta mycket lite yttre påverkan, t.ex. genom belöning eller en intresseväckande uppgift. De behåller bättre de inlärda kunskaperna och vågar oftast prova på nya saker, även om de känns främmande och svåra” (Skolverket, 2019-03-20). Därför arbetar vi aktivt med att stärka elevers inre motivation.

För många elever är även belöning och uppmuntran i form av yttre motivation en viktig del av skolvardagen för att finna motivation och lyckas med studierna. 300-klubben uppmärksammar elever som går ut högstadiet med ett uppnått meritvärde på 300 poäng. Vid varje skolavslutning får dessa elever gå upp på scenen och ta emot ett diplom av rektor. Vi har många gånger hört yngre elever säga “där vill jag stå när jag går ut nian”.

Vi kan stolt konstatera att antal elever på Hemmestaskolan med 300 poäng i meritvärde ökar…

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-10-07