Talande webbLyssna

Grundsärskola

Glad, söt flicka med Downs syndrom

Skolformen grundsärskola erbjuds till elever med utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt som det är möjligt motsvara grundskolans utbildning.

Syfte​

Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden samt utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Läroplan

Grundsärskolan har egen nationell läroplan som inkluderar kursplaner i varje ämne på samma sätt som grundskolan, utom ämnet Moderna språk som inte finns med i grundsärskolans läroplan. Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Träningsskolans kursplaner innehåller ämnesområdena Motorik, Vardagsaktiviteter, Estetisk verksamhet. Kommunikation och Verklighetsuppfattning. Elever i grundsärskolan kan ibland läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Varje elev följs noggrant upp av sina lärare i sin kunskapsutveckling och sitt sociala lärande. Klassläraren har utvecklingssamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare varje termin. Samtliga av elevens undervisande lärare har också bedömningskonferenser med rektor fyra gånger per läsår där resultaten följs upp. Elever i grundsärskolan som läser ämnen betygsätts från årskurs 6.

Grundsärskolans klasser

Grundsärskolan på Kullsvedsskolan är uppdelad i klasser med elever som läser ämnen, blandade klasser med elever som läser ämnen och ämnesområden samt klasser med elever som läser ämnesområden. Så långt det är möjligt strävar skolan efter att dela in klasserna i lågstadium, mellanstadium och högstadium, då vi anser det som viktigt att respektera elevens ålder. Klasserna består oftast av 4-6 elever.

Varje klass har en klasslärare som ansvarar för undervisning, elevernas lärande och utveckling. I klasserna arbetar också resurspersonal som hjälper lärarna att utföra undervisning och lärande aktiviteter med en eller flera elever. Ibland har elever på grundsärskolan personliga assistenter hos sig i skolan. Dessa har annan arbetsgivare.

Mottagandet

För ett mottagande i grundsärskola krävs att eleven genomgått utredningar som omfattar pedagogisk-, medicinsk-, psykologisk- och social utredning. Dessa ska tillsammans tydligt visa att eleven tillhör särskolans målgrupp. I Värmdö kommun är det Kultur- och utbildningssektorn, avdelning Styrning och kvalitet, som beslutar om en elev får placeras i skolformen särskola.

Om vårdnadshavare till elever i Värmdö kommun önskar placering på Kullsvedsskolan informeras skolan av särskoleansvarig i Värmdö Kommun.

Om vårdnadshavare till elever i andra kommuner önskar placering på Kullsvedsskolan kontaktar de särskoleansvarig i den kommun där man är folkbokförd. Vi kan ta emot elever från andra kommuner i mån av plats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition


Motionsvägen 9
139 22 Värmdö

08-570 487 74

kullsvedsskolan@varmdo.se

Se Kullsvedsskolan i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan


Sjukanmälan görs genom SchoolSoft.

eller ring: 08-570 487 87Mer kontaktinformation