Talande webbLyssna

KSU

Kullsvedsskolan har kummungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) i mellan- och högstadium för elever med diagnosen autism, samt behov för ett litet sammanhang i årskurs 5-9.

KSU består oftast av 6-8 elever och läser enligt grundskolans läroplan.

Det finns uppdragsbeskrivning för Kullsvedsskolans KSU.

Undervisning​

Personalen i KSU arbetar i klassteam med legitimerad klasslärare och resurspersonal. Läraren ansvarar för undervisning, elevernas lärande och utveckling. Undervisning i praktisk-estetiska ämnen ges av ämneslärare legitimerade i ämnena idrott och hälsa, hemkunskap, bild, slöjd, teknik och musik.

Äldre elever i KSU kan också i vissa ämnen undervisas av lärare på Hemmestaskolan som ligger i samma område som Kullsvedsskolan. Detta för att säkerställa att eleverna får läsa samtliga av grundskolans ämnen, enligt läroplanen.

Antagning​

Antagning av elever till Kullsvedsskolans KSU sker i samverkan mellan avlämnande skolas rektor som ansvarar för ansökan och rektor på Kullsvedsskolan som ansvarar för mottagandet. Ansökan ska vara samverkad med vårdnadshavarna.

Ansökningstiden till KSU inför ett nytt läsår ligger i perioden januari till mitten av mars varje år. När ansökningstiden gått ut inhämtar Kullsvedsskolan vid behov kompletterande upplysningar så att underlag finns för bedömning av om eleven tillhör målgruppen.

Ett antagningsmöte med personal från Kullsvedsskolan och representanter från huvudmannen, avdelning Styrning och kvalitet, genomförs i april-maj. De avgörande faktorerna för om en elev kan beredas plats i KSU är att eleven tillhör målgruppen och att det finns lediga platser.

Besked om eleven antagits eller inte antagits till KSU lämnas till ansökande skolas rektor, som meddelar elevens vårdnadshavare. Om eleven antagits tar därefter Kullsvedsskolan kontakt med skola och vårdnadshavare för att påbörja planeringen inför skolstart.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition


Motionsvägen 9
139 22 Värmdö

08-570 487 74

kullsvedsskolan@varmdo.se

Se Kullsvedsskolan i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan


Sjukanmälan görs genom SchoolSoft.

eller ring: 08-570 487 87Mer kontaktinformation