Talande webbLyssna

Om vår skola

Kullsvedsskolan kännetecknas av god kompetens, samarbete, utveckling och kreativitet, samt en stor och varm vi-känsla. Skolan består av klasser i grundsärskola och resursklasser i grundskolan.

Kullsvedsskolan består av grundsärskoleklasser samt resursklasser/KSU-grupper, (kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper) inom autism. Samtliga klasser på skolan är små och består oftast av mellan 4-8 elever.

Grundsärskolans läroplan innehåller, förutom skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer, också kursplaner för ämnen samt ämnesområden för elever som inte uppnår kunskapskraven i ett eller flera av grundsärskolans ämnen.

Resursklasserna följer grundskolans läroplan och dess ämnen på samma sätt som reguljära klasser i grundskolan.

Personal och miljö

Kullsvedsskolans lärare har samtliga lärarlegitimation samt speciell kunskap och erfarenhet av specialpedagogisk undervisning i olika former. Varje klass har egen klasslärare med ansvar för klassens elever och den största delen av klassens undervisning i teoretiska ämnen/ämnesområden. Undervisning i praktisk-estetiska ämnen/ämnesområden ges av ämneslärare legitimerade i ämnena idrott och hälsa, hemkunskap, bild, slöjd, teknik och musik.

I klasserna arbetar också resurspersonal i klassteam tillsammans med läraren. Efter skoltid och under skolloven arbetar resurspersonalen på fritidshemmet (indelat i särskolefritids och resursfritids) eller i LSS-verksamheten. Resurspersonalen har olika kompetenser riktat mot arbete med barn samt god erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Fritidshemmet arbetar utifrån nationell läroplan och ses som ett komplement till skolans undervisning.

Lärmiljöer och läromedel på skola och fritids är speciellt anpassade för att inkludera alla elever som går på skolan. Lokalerna är ljusa, moderna och genomsyras av kreativitet och glädje.

Kullsvedsskolan har samarbete med Hemmestaskolan som ligger i samma skolområde, samt med Farstavikens skola i Gustavsberg, när det gäller delar av undervisningen, lärare och undervisningslokaler. Eleverna på Kullsvedsskolan får sin skollunch i en av Hemmestaskolans två matsalar.

Arbetssätt och metoder

Arbetssätt och metoder är anpassade till elevernas behov så att de själva, deras vårdnadshavare och skolans personal ska se dem växa och utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar och potential. Några exempel:

Skolan har TBA-klasser (Tillämpad beteendeanalys) inom grundsärskolan och arbetar med TBA- inspirerade arbetssätt för elever som utvecklats bra genom denna modell, både i grundsärskolan och i resursklasserna.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition


Motionsvägen 9
139 22 Värmdö

08-570 487 74

kullsvedsskolan@varmdo.se

Se Kullsvedsskolan i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan


Sjukanmälan görs genom SchoolSoft.

eller ring: 08-570 487 87Mer kontaktinformation