Talande webbLyssna

En del i en helhet

I Kyrkskolans rektorsenhet ingår två förskolor - Ängens förskola och Kopparmora förskola. Vi arbetar aktivt för att skapa en kunskapsmässig och trygghetsmässig helhet från förskola till skola. Man ska ”känna igen” sig inom hela vår enhet.

Läs mer om Ängens förskola

Läs mer om Kopparmora förskola

Samma profil och värdegrund

Vår Skärgårdsprofil ska genomsyra vår pedagogik och vårt agerande ska präglas av samma värdegrund där barnet är i centrum och barnen är allas barn att ansvara för och stimulera till lärande och utveckling. Detta gör att det finns en kontinuitet och trygghet när barnen blir äldre och går vidare till nya utmaningar.

Gemensamma möten

Förskolan har gjort en resa från att vara omsorg till en fullvärdig del av utbildningssystemet. I våra förskolor bildar omsorg, fostran och lärande en helhet som skolan följer upp. Förskolan och skolan ska lägga grunden för den nyfikenhet som ligger till grund för ett livslångt lärande.

För att åstadkomma detta har förskola och skola en del gemensamma möten som just ska säkra att vi skapar en helhet kring barnen och er föräldrar. Vår skolplattform SchoolSoft är också en gemensam nämnare för både förskola och skola där barnens lärande och utveckling kontinuerligt dokumenteras och är infokanalen mellan vårdnadshavare och förskola/skola.

Förskolebarnen är ej automatiskt garanterade skolplats hos oss

Trots att vi arbetar som en helhet, med en röd tråd inom enheten, så behöver vi påpeka att reglerna för skolplacering tyvärr är sådana att vi inte kan garantera förskolebarn från Ängens förskola och Kopparmora förskola en plats i Kyrkskolan när de ska gå vidare till förskoleklass.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition

Oxövägen 2 A-F
139 50 Värmdö

Expeditionen är sporadiskt bemannad

Fritidshemmets telefon är bemannad 06:30-17:30

08-570 486 80 alt.

08-570 486 81

Se Kyrkskolan i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer kontaktinformation