Talande webbLyssna

Kost och hälsa

Kyrkskolan har startat upp ett projekt där vi vill få till de bästa förutsättningarna för lärandet.

Näringsrik mat

Barn/elever ska både känna matglädje och må bra av maten. En satsning på bra mat i skolan är en satsning på hela verksamheten. Barn/elever som äter lunch har bättre förutsättningar att lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är det viktigt att följa upp att så många som möjligt äter en hel portion lunch varje dag.

Vår satsning på god och näringsriktig mat hoppas vi även ska föra med sig positiva sidoeffekter, bland annat mer miljötänk.

Fysisk aktivitet

En annan del av verksamheten tar sikte på hur barns och elevers fysiska aktiviteter ger bättre förutsättningar för inlärning. Det finns idag mycket forskning kring hur barns fysiska aktiviteter påverkar både inlärning och hälsa. Vi planerar bland annat att inför pulshöjande aktiviteter under skoldagen för att främja inlärning. Vi vill ge kunskap om hur bra kost och fysisk aktivitet tillsammans gynnar god hälsa och bra förutsättningar för inlärning.

Våra mål med projektet

  • Att fler elever äter och att vi tydliggör hur det påverkar hälsan och inlärningen.
  • All personal ska ha kunskaper och ha ett positivt förhållningssätt kring barn och elevers mat och fysiska aktiviteter.
  • Att väcka nyfikenheten på mat ur miljö och hälsosamt perspektiv.
  • Att få en gemensam samsyn och förhållningsätt kring det som idag är vetenskapligt befäst för vad som är gynnsamt för barns hälsa när det gäller mat och motion.
  • Alla elever ska vara nyfikna på nya maträtter och under dagen få i sig det behov som krävs för att må bra och kunna ta del av undervisningen.
  • Eleverna ska få känna hur det gynnar deras inlärning att ha bra kondition och hur det underlättar att ta del av undervisningen när man har rört på sig.
  • Öka kunskapen hos både pedagoger, övrig personal och elever om hur goda kostvanor och fysisk aktivitet påverkar både hälsa och inlärning.
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition

Oxövägen 2 A-F
139 50 Värmdö

Expeditionen är sporadiskt bemannad

Fritidshemmets telefon är bemannad 06:30-17:30

08-570 486 80 alt.

08-570 486 81

Se Kyrkskolan i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer kontaktinformation