Talande webbLyssna

Fritidshem

En tjej i väst i lekställning - foto

Vårt fritidshem på Munkmoraskolan är ett lärande fritidshem. Genom olika aktiviteter får eleverna lära sig och får möjlighet att öva på olika förmågor.

Tre gånger i veckan får eleverna vara med på olika lärandeaktiviteter i mindre åldersblandade grupper. Några av de aktiviteterna som vi har haft är bland annat skapa film, schack, sy, bygga koja och mycket annat.

På rasterna dukar fritids upp ett smörgåsbord med aktiviteter som eleverna har möjligheter att välja ifrån. Det finns bland annat bandy, fotboll, sandlek, vattenlek, hopprep och mycket mer.

All fritidspersonal har gått fortbildning i lärande lek och vi
tror på aktiva vuxna bland barnen.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: