Talande webbLyssna

Grön flagg

Grön flagg

Inom Grön Flagg finns det nio teman. Teman som speglar de globala målen för hållbar utveckling och ska bidra till att arbetet med hållbar utveckling fördjupas samt utvecklas inom skolan. Munkmoraskolan arbetade läsåret 19/20 med temat vatten i alla klasser. Skolan blev Grönflagg-certifierad för det arbetet, vilket vi är väldigt stolta över och det är den flaggan ni kan se vid vår skola.

Nu startar vi en ny resa för läsåret 20/21. De teman vi i år arbetar med är ”god hälsa och välbefinnande” samt ”ekologi och biologisk mångfald”.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar