Talande webbLyssna

Om vår skola

Två tjejer i gunga - foto

Med hjälp av IT skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever att lära sig.

Vår vision

Vårt mål är att varje elev ska uppnå sin fulla potential och utvecklas till ansvarstagande och harmoniska medmänniskor som är väl rustade för framtiden.

IT en naturlig del i undervisningen

Munkmoraskolan har valt att satsa på moderna lärmiljöer där IT är en naturlig del. Varje klassrum är utrustat med SMART-boards (interaktiva tavlor) och lärarna utbildas kontinuerligt för att kunna använda tekniken så att den gynnar elevernas lärande. Eleverna har, förutom mer traditionella lärverktyg, tillgång till Ipads.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: