Till kommunens startsida
Till Munkmoraskolans startsida
Talande webbLyssna

Om vår skola

Med hjälp av IT skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever att lära sig.

IT en naturlig del i undervisningen

IT är något som vi på Munkmoraskolan har valt att satsa mycket på. Varje klassrum är utrustat med SMART boards (interaktiva tavlor) och alla lärarna är utbildade för att på bästa sätt kunna använda dessa fantastiska hjä̈lpmedel i sin undervisning.

Varje klass har 10 st iPad air samt ett digitalt läromedel i svenska och matte, som heter Qnoddarnas värld.

Vårt mål

Vårt mål är att varje elev ska uppnå sin fulla potential och utvecklas till ansvarstagande och harmoniska medmänniskor som är väl rustade för framtiden.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: