Talande webbLyssna

Trygghetsarbete

Två tjejer - foto

Trygghet är grunden!

Munkmoraskolan är den lilla skolan där alla ska känna sig trygga och där alla elever är allas elever. På Munkmoraskolan är trygghetsarbetet ett prioriterat område där alla har ett ansvar.

Vi arbetar främjande, t.ex. genom flera gemensamma aktiviteter och traditioner under året som skapar en vi-känsla. Det förebyggande arbetet grundas bl.a. i enkätsvar och tygghetsvandring men också i vår fadderverksamhet. I fadderverksamheten får eleverna regelbundet lära känna elever i andra årskurser genom roliga planerade aktiviteter.

I Trygghetsgruppen ingår lärare, fritidspersonal, specialpedagog samt rektor. Trygghetsgruppen arbetar, förutom främjande och förebyggande, också åtgärdande mot kränkningar med vad vi kallar Trygghetsmodellen. Trygghetsmodellen utgår från öppna samtal med alla inblandade och vårdnadshavare informeras alltid om samtalen.

Läs mer om vårt Trygghetsarbete , 508.8 kB, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: