Till kommunens startsida
Till Farstavikens skolas startsida
Talande webbLyssna
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2017-08-22

Kontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Rektor

Lena Möllersten
08-570 486 05
lena.mollersten@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation