Till kommunens startsida
Till Farstavikens skolas startsida
Talande webbLyssna

Fritidshemmet

Bild från VSS

Värmdö skärgårdsskolas fritidshem/fritidsklubb ligger på Djurö. Hos oss vill vi att barnen står i fokus och får vara barn!

Vår verksamhet bygger på lust, glädje, kreativitet, nyfikenhet samt att lyssna in barnens egna tankar och idéer. Med naturen runt knuten är vi ute mycket i skog och närmiljö. Vi samarbetar över gårdsgränser och har gemensamma aktiviteter tillsammans, tex schack, dans, rytmik., idrottslekar och tema-aktiviteter.

Fritidshemmet är till för barn i förskoleklass upp till årskurs 3.
I årskurs 4 övergår fritidshemsplaceringen till fritidshem för äldre barn, så kallad fritidsklubb.

Våra mål

  • Att varje barn ska känna trygghet och tillit.
  • Att varje barn ska lära sig att respektera andra människors värde.
  • Utveckla barnens olika förmågor och ge dom nya utmaningar när dom är beredda att gå vidare.
  • Ge barnen inspiration och motivation till lust att lära.
  • Skapa en samverkan med föräldrar.
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Rektor

Lena Möllersten
08-570 486 05
lena.mollersten@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation