Till kommunens startsida
Till Farstavikens skolas startsida
Talande webbLyssna

15 juni 2020

Skolavslutning VT-20

Strax efter sportlovet började vi på Djurö skola efter ett majoritetsbeslut i elevrådet att förbereda en skolavslutning med Disneytema. Skolan har sedan några år tillbaka haft avslutningar med bestämda teman vilka varit lyckade. Eleverna såg fram emot detta och började förbereda sig och klassvis diskutera vilken Disneysång de skulle använda sig av. Efter ett par veckor var det dags att rösta i klasserna och ta fram ett bidrag som skulle användas och efter det var tanken att vi skulle träna på att spela och sjunga det bidraget. Aktiviteterna för detta hade precis kommit igång på allvar då det otänkbara hände.


Luften gick ur skolan då livet inte kunde fortsätta som det ville. Ingenting skulle bli som det hade varit. Varför var så många klasskamrater borta? Får vi sitta bredvid varandra i musiksalen? Är det farligt att sjunga? Sprids viruset när vi spelar på samma piano? Frågorna och oron avlöste varandra och vi tappade styrfart i arbetet. Skulle det kunna bli någon avslutning över huvud taget då vi inte fick vara fler än 50 personer på samma plats, dessutom på betryggande avstånd från varandra? När det gick upp för alla att föräldrarna inte skulle få vara med var det som att dra ur proppen, och Disneyentusiasmen dog.


Livet måste ju ändå gå vidare och vi bestämde att på samma sätt som vissa elever och lärare kunde använda google-plattformen för att kommunicera med övriga kollegor och klasser skulle vi ändå ha vår skolavslutning med Disneytema. Lite uppförsbacke var det och det tog både tid och kraft att få med alla på banan, men till slut hade vi ett koncept som skulle fungera – i teorin.


Lågstadiet samlade en klass i taget på skolgårdscenen och hade en dator kopplade till mötet där alla andra klasser i skolan kunde se varandra. Musiksalen möblerades om till en provisorisk studio och övriga klasser i skolan samlades i sina klassrum. Mentorerna såg till att vi hade uppkoppling och kunde se alla elever och två elever ur skolans kulturgrupp ansvarade för presentationen av inslagen.

 

Det blev en avslutning ändå. Alla klasser fick framträda med sitt Disneybidrag, rektorn höll tal och vi sjöng till och med traditionsenligt ”Den blomstertid nu kommer” ackompanjerade av elevkören som ställt upp framför kameran i musiksalen. Det visade sig att konceptet även kom att fungera i praktiken och det blev en sommaravslutning i år också.

Elever sitter framför en dator

Elever ur kulturgruppen presenterar sångnumren.


Bild på rektorn

Rektor Lena Möllersten håller tal.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Rektor

Lena Möllersten
08-570 486 05
lena.mollersten@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation