Till kommunens startsida
Till Farstavikens skolas startsida
Talande webbLyssna

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning i ett klassrum

Alternativet att flytta lärare mellan öar med båttransport är inte resurseffektivt eller klimatsmart. Därför är fjärrundervisning ett fantastiskt redskap för att säkra likvärdighet och säkra behörighetskraven i skärgårdsskolorna.

Värmdö skärgårdsskola ingår i Skolverkets pilotprojekt med fjärrundervisning. Vi har idag fjärrundervisning i NO- och SO- ämnena.

Så går fjärrundervisning till

Den undervisande, legitimerade, läraren befinner sig på Möja men undervisar även eleverna på Svartsö och Runmarö via storskärm. I klassrummen på Svartsö och Runmarö finns en handledare som hjälper eleverna bland annat med teknik och att skriva på tavlan.

Lektionen påminner till stor del om en lektion med närundervisning. Läraren föreläser, ger uppgifter, ställer frågor och eleverna deltar aktivt. Vi har även laborationslektioner via fjärrundervisning. Med hjälp av en plattform som tillåter att man delar dokument och filer kan den undervisande läraren se elevens aktivitet i realtid och kommentera elevens kunskapsutveckling.

En inspirerande modell

Fjärrundervisningen har väckt stort intresse då det finns många skolor med liknande problematik i glesbygdsområden. Vi har haft besök av kommuner, intresseorganisationer, media och politiker. Vid Nordiska skärgårdssamarbetets möten har rektor Lena Möllersten vid två tillfällen berättat om hur Värmdö skärgårdsskola arbetar för att skapa likvärdighet. Vi har även fått besök från Åland där problematiken är liknande vår.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2018-03-20

Kontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Rektor

Lena Möllersten
08-570 486 05
lena.mollersten@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation