Talande webbLyssna

Våra enheter

Skolenheterna för VSS på kartan

På öarna Runmarö, Möja och Svartsö har Värmdö skärgårdsskola F-9-enheter.

På alla tre öarna finns även förskola som tillhör Värmdö skärgårdsskola. Förskolans lokaler ligger i anslutning till skolans och det finns ett tätt samarbete mellan skola, fritids och förskola. Det finns också en förskola på Sandhamn.

Gemensamt för alla våra enheter är de fina skolgårdarna, med stora lekytor och natur som uppmuntrar till lek och rörelse. Fritids och skola har ett nära samarbete och fritidsverksamheten genomsyras av skolans teman och arbetsområden.

Djurö är största enheten

Den största enheten på Värmdö skärgårdsskola ligger på Djurö. Här finns fantastiska lokaler, till exempel hantverkshuset med slöjd- och bildsal, idrottshallen med sin spegelsal och klättervägg, kommunbibliotek och stor, fin matsal.

Se en större karta över våra skolbyggnader på Djurö

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Tf Rektor

Maria Niläng
08-570 486 25
maria nilang@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation