Talande webbLyssna

KSU-grupp

På Viks skola har vi två kommungemensamma klasser för elever med generell språkstörning
och som också har behov av få undervisning i ett mindre sammanhang.

Klasserna består av elever i årskurs 1-3 samt årskurs 4-6. Elevantalet varierar mellan 6-9 elever i varje klass.
Lärarna och pedagogerna som undervisar har en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta språkutvecklande samt att göra lärmiljön tillgänglig för alla.

Eleverna som går i språkklasserna har fritidsverksamhet tillsammans med övriga elever på skolan. Vi strävar alltid efter att följa varje elevs behov och möjligheter vilket gör att flera av eleverna i språkklassen även deltar på vissa lektioner i övriga klasser.

För att söka till språkklasserna måste man som elev tillhöra en kommunal skola på Värmdö och det är rektor på hemskolan som ansöker.

Språkstörning är en funktionsvariation som handlar om att man har svårigheter med att uttrycka sig verbalt och att man har svårt att tolka hörd information. Ofta ställs diagnosen tidigt i livet och det påverkar, på olika sätt för olika individer, både inlärning i skolan och det
vardagliga sociala samspelet.

Vi som arbetar i språkklasserna Läsåret 20/21 är:
Klass 1-3:
Ulrika Waldenström klasslärare
Christina Stenberg Förskollärare
Ann-Sofie Hilding Fritidspersonal (ingår i gruppen hela dagen)
Matilda Rydin Fritidspersonal/elevassistent

Klass 4-6:
Rita Säbom klasslärare
Lollo Solander Elevassistent

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: