Talande webbLyssna

Fritidshem och fritidsklubb

På Viks skola är fritidshemmen en stor del av barns vardag. Det finns 7 fritidsavdelningar för förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidsklubb för barnen i årskurs 4-6

Fritidsverksamheten utgår från barns olika behov och intressen. De aktiviteter vi erbjuder på Viks fritidshem är bland annat friluftsliv (med den fantastiska miljön vi har runt knuten), IKT, skapande, lek och idrott. Barnen ges även utrymme för vila och rekreation. Då verksamheten utgår från barnens intressen och behov planeras aktiviteterna utifrån det som sker här och nu och det som barnen visar intresse för.

På Viks fritidshem ska alla barn känna sig trygga. Alla barns olikheter är tillgångar på Viks skolas fritidshem.

Fritids i skolan (FRIS)

Under skoldagen har eleverna i årskurserna F-3 FRIS (Fritids i skolan). Det betyder att eleverna delas upp i halvklasser och har fritidsverksamhet. FRIS ger förutsättningar för fritids och skola att samverka och komplettera undervisningen i klassrummet, vilket innebär att eleverna erbjuds olika undervisningsformer under skoldagen.

Samverkan och dialog

På Viks fritidshem är samverkan och en god dialog med vårdnadshavare en självklarhet eftersom vi dagligen möter er vårdnadshavare vid lämning och hämtning.

En vanlig dag

Så här kan en dag se ut:

06:30-07:15 serveras frukost i skolans matsal.

07:30-08:00 - Alla fritidsavdelningar öppna för morgonomsorg.

08:00-14:10 - Skola.

Från 14:10 serveras mellanmål och barnen erbjuds olika aktiviteter till 16:00.

16:20 - Fruktstund.

16:40 samlas avdelningarna på stängningsfritids.

17:30 - Fritids stänger.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: