Talande webbLyssna

Rastverksamhet på Viks skola

I Viks skolas rastverksamhet ingår vår rastbod, ansvarig rastbodsvärd, lekvärdar och rastvärdar.

Rastboden

I rastboden tränar barnen socialt samspel, lär sig ta hänsyn, lär sig regler och inte minst får tillfälle till lek, rörelse och rekreation.

Rastboden är fylld med leksaker som barnen kan låna under rasten. Här kan man t.ex. låna bollar, hoppstyltor, hopprep och olika sorters sällskapsspel. Här finns det ibland möjlighet att måla eller blåsa såpbubblor. Tipspromenader och andra tävlingar är aktiviteter som anordnas nu och då. Här finns en ansvarig pedagog (rastbodvärd) som hjälper barnen till rätta.

Rastbodsvärden, lekvärdar och rastvärdarna har olika färger på sina västar för att tydliggöra för eleverna vem de kan vända sig till om de behöver hjälp.

Lekvärdar

Lekvärdar är pedagoger som drar igång olika lekar för barnen. Det kan röra sig om gamla sällskapslekar, som “sista paret ut”,” röda lyktan” och “burken” till lite nyare lekar.

Rastvärdar

Rastvärdar är pedagoger som har allmän uppsyn över barnen under rasten, observerar och lyssnar, har ett helikopterperspektiv. En viktig uppgift är att försöka fånga upp de barn som är lite vilsna och att stävja konflikter.

Rastverksamheten är under uppbyggnad

Det finns fortfarande plats för förbättringar och inom fritidshemmets personal finns en utvecklingsgrupp som arbetar med detta. Vår tanke är att verksamheten på rasten ska vara lika pedagogiskt underbyggd som övrig verksamhet i skolan.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: