Talande webbLyssna

Kontakta Viks skola

Karta över Viks skola

Personal


Rektor

Victoria Ekman
08-570 477 03
victoria.ekman@varmdo.se

Biträdande rektor

Ann-Sofie Moring
08 570 477 04
ann-sofie.moring@varmdo.se

Biträdande rektor

Maggi Stjerna Jonsson
08 570 477 02
maggi.stjerna@varmdo.se

Skolkurator

Gunilla Ehrler
08 570 480 09

gunilla.ehrler@varmdo.se

Skolsköterska

Emilie Norlin

08-570 477 05
emilie.norlin@varmdo.se

Skolpsykolog

Sophia Sörgardt Jansson
sophia.sorgardtjansson@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: