Talande webbLyssna

Vänd oss inte ryggen!

Det är den gemensamma rubrik som alla elever på Viks skola har arbetat med sedan höstterminen 2019.

Nu är det äntligen dags att gestalta några av de tankar och funderingar som detta arbete har genererat.

Var tredje år gör alla elever på Viks skola en gemensam föreställning. Det är ett sätt att tydliggöra skolans viktiga demokratiarbete. Vi startar oftast våra föreställningsteman i arbetet med mänskliga rättigheter, barnkonventionen och frågor som utgår från demokratiska, grundläggande frågeställningar. Vi väver in temat i alla ämnen, i ett ämnesövergripande arbetssätt under en längre period.

Årets rubrik föddes i samarbetet med Fryshuset, som under hösten inledde ett samarbete med Viks skola och årskurs 6, en demokratifrämjande metodutveckling med estetiska lärprocesser som grund, ett arbetssätt som ju Viks skola har stor erfarenhet utav, därav samarbetet.

Frågeställningarna denna gång har bland annat kommit att handla om identitet. Vem vill jag vara? Vem blir jag i olika sammanhang? Hur påverkad blir jag i olika situationer? Hur kan, eller vågar jag stå upp för mig själv och mina värderingar? Vem lyssnar?

Vem står kvar och tänk om någon vänder mig ryggen.

Det har handlat om status, rädsla, mod och viljan att tillhöra. Vi vill att våra elevers röster ska höras, vi vill att våra elever ska få samarbeta och utvecklas som människor både individuellt och i grupp, därför sitter ni här idag för vi vill att våra elever ska ha riktiga mottagare. Det ska vara på riktigt, för det är viktigt.

Datum: tisdag 18/2, onsdag 19/2, torsdag 20/2

Tid: kl 16.00 och 18.30

Lokal: Grantomtahallen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar