Talande webbLyssna

Vem äger världen?

Var tredje år gör Viks skolas samtliga elever en gemensam föreställning på ett aktuellt tema. Nu är det äntligen dags igen!

Vi ser arbetet med viktiga frågor som leder fram till föreställningen som ett strukturerat sätt att arbeta med skolans demokratiuppdrag och på så sätt främja arbetet med vår gemensamma värdegrund.

Årets tema öppnar upp för både stora och svåra frågor utifrån våra elevers perspektiv. Arbetet pågår för fullt. Under hösten har vi arbetat med Skolverkets Läslyft och vi har valt att starta läsåret med att fokusera på att kritiskt granska texter, ett sätt att medvetandegöra våra elever om att vara kritiska till olika ”sanningar” och värderingar, att alltid söka fakta. Det betyder att eleverna har samtalat och reflekterat genom att tolka bilder och texter, sätta ord på sina tankar och funderingar, lyfta på locket, för att sakligt ta reda på fakta om världen, människor och händelser omkring oss.

Några elever har granskat nyheter och sedan skapat ”falska nyheter” genom film. Många har skrivit dikter om människorna, världen och livet, de har diskuterat vad som formar deras uppfattningar om ”vem jag är och vad jag ska tycka?”

Allt det här och mer därtill ska vi gestalta i en för skolan gemensam föreställning. Vi samarbetar med professionella kulturutövare och med ekonomiskt stöd av Statens kulturråd - skapande skola. Tillsammans skapar vi egen musik, film, teater och dans-allt i samma föreställning - Vem äger världen?

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar