Talande webbLyssna

Om vår skola

Viks skola ligger i ett äldre villaområde med närhet till skog och hav. Skolan har cirka 500 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

En kreativ skola

Viks skola är en sagolik skola - våra elever får vara skapande och kreativa och vi ger eleverna förutsättningar att våga prova sina tankar och idèer. Genom att låta eleverna skapa tillsammans så främjar vi förståelse och tolerans för varandra. Vi stimulerar elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att variera undervisningen med inslag av musik, dans, drama, bild och digitala verktyg som självklara delar i verksamheten.

Våra elever får utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Vi är en skola som vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer.

En modern skola

På Viks skola ger vi våra elever förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen och i sitt lärande för att stimuleras och utvecklas så långt som möjligt och rustas för framtiden.

Läs mer om skolans arbete med IKT i undervisningen

En trygg skola

På Viks skola lägger vi stor vikt vid vår gemensamma värdegrund. Vi är en skola som andas tillförsikt och tilltro, där vi vill att alla ska känna sig trygga och ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi strävar alltid efter att lyfta det som är positivt och belysa det som fungerar bra.

Läs mer om elevhälsan på skolan


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: