Talande webbLyssna

IKT i undervisningen

Våra elever kommer att leva i en framtid där grundläggande färdigheter i att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) är nödvändiga för fortsatta studier, i arbetslivet och på fritiden. Detta återspeglas tydligt i skolans arbetssätt.

Enligt läroplanen ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda digital teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

På Viks skola ger vi våra elever förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen och i sitt lärande för att stimuleras och utvecklas så långt som möjligt och rustas för framtiden.

Det gör vi genom att:

  • eleverna har tillgång till egna surfplattor eller chromebooks
  • anpassa surfplattorna och chromebook efter elevernas individuella behov
  • låta eleverna redovisa sina kunskaper på olika sätt, till exempel med film och ljudinspelningar
  • klassrummen är utrustade med projektorer och annan digital teknik som möjliggör

Eleverna kan vidare:

  • ta del av varandras arbeten på storskärm samt använda Google Classroom och SchoolSoft
  • använda digitala läromedel t ex NE skola, Inläsningstjänst, 3D-läromedel
  • ha källkritiska diskussioner som ett vardagligt inslag i undervisningen
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: