Talande webbLyssna

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet arbetar främjande för att alla elever på skolan ska känna sig trygga och respekterade för den de är.

Teamets uppgift är att främja likabehandling, arbeta förebyggande mot kränkningar, diskriminering och trakasserier och att upptäcka och åtgärda om detta ändå sker.

Arbetet sker i samverkan med elever och personal. Utredning och åtgärder sker skyndsamt enligt kommunens riktlinjer och strukturer.

Vid kränkningar elever emellan kan all pedagogisk personal vända sig till Trygghetsteamet för att få hjälp och stöd. Teamet har tillgång till elevhälsoteamet för konsultation.

Vid ingången till expeditionshuset, Villa Villekulla, finns en brevlåda, märkt Trygghetsteamet, där elever kan lägga ett meddelande och berätta vad de behöver hjälp med.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: