Vi gör Värmdö smartare

Vår kommun får allt fler äldre invånare och färre i arbetsför ålder. Det betyder mindre skatteintäkter. Så, hur kan Värmdö Kommun göra mer för fler till en lägre kostnad? Jo, vi får helt enkelt jobba smartare. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar smartare i vår fina kommun.

Med gemensam tanke- och handlingskraft kan vi inom kommunen vända på invanda sanningar och hitta nya sätt att jobba på.

Det leder till att vi kan frigöra tid och resurser som kan läggas på att öka servicen och närvaron i hela kommunen. Det är ett långsiktigt initiativ som vi kallar för: Smartare Värmdö.

Vad innebär det att jobba smartare?

Att tänka nytt är att jobba smart. I Värmdö kommun utforskar vi till exempel nya innovativa arbetssätt, ny teknik och digitalisering. På så vis kan vi bryta gamla mönster och få pengarna att arbeta smartare och effektivare för kommunen utan att minska på servicen för våra invånare, föreningar och företagare.

Allt för att göra Värmdö till en attraktiv och snabbfotad kommun som är rustad inför framtiden.

Vi gräver där vi står.

Det ska vara enkelt och inspirerande att leva, bo och arbeta på Värmdö. Men det fungerar bara om all service finns på plats, att administration och teknik funkar och att alla gör det de är bäst på.

Ett Värmdö – Vår gemensamma kommun

Om vi som jobbar inom kommunen börjar med oss själva, det vill säga har motiverade och sunda medarbetare som gör rätt, så blir det lättare att göra Värmdös invånare, föreningar och företagare nöjda och stolta. Vi börjar med oss själva men vi gör det tillsammans, för hela kommunen helt enkelt.