Automatisering i vår personal­administration

Publicerad

Hand pekar på klocka

Att automatisera innebär att vi byter bort den mänskliga handen i enklare och repetetiva moment i vår handläggning till en robot som sköter dessa saker.

Det gör dels att vi kan arbeta snabbare och effektivare men också att våra handläggare får mer tid till aktiviteter där den mänskliga kontakten är viktigare. Vi siktar därför på att automatisera en hel del inom vår personaladministration för att frigöra tid för våra chefer och medarbetare samt inte minst, att göra det lättare att göra rätt.