Digitalt stöd för klienter med missbruks­problematik

Publicerad

Ett par händer håller i ett annat par händer

Beroendemottagningen i kommunen bistår klienter med missbruk i deras behandling för att kunna bli och förbli nyktra. Sedan juni 2020 har försök gjorts med att förstärka behandlingen med ett digitalt stöd.

Klienten får då tillgång till en telefon med alkoholmätare och en digital vårdportal där behandlingen planeras och följs upp på olika sätt. Klient och behandlare kan ha dialog genom portalen och underlättar för bägge att kunna samarbeta, följa upp och arbeta förebyggande.

Traditionell behandling förstärks

I försöket har positiva resultat kunnat ses i bl.a. form av att traditionell behandling kan förstärkas och i vissa fall att placeringar kanske kan undvikas eller förkortas, att fysiska möten inte alltid krävs utan behandlingsplanen kan bibehållas oavsett geografi eller sjukdom och att klienten får ett löpande stöd som kan stärka motivationen. Förhoppningen är också att arbetssättet med ett digitalt stöd kan frigöra tid för behandlare, tid som kan läggas åt ett intensivare stöd till klienterna. Stödet har prövats under hösten 2020 i två pilotförsök och utökas nu till totalt sju piloter.