Drönarteknik för att mäta fastighetsgränser

Publicerad

En man flyger en drönare

Inom kommunen har vi 92000 fastighetsgränser och vi har nu inlett ett arbete med att använda drönare för att mäta in dessa digitalt.

Varför gör vi då detta? Digitala detaljplaner är en grundförutsättning för en digital samhällsbyggnadsprocess. När dessa är digitaliserade så öppnar sig flera möjligheter för digitala processer inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel möjligheten att skapa en ”app” för automatiserade bygglov, men även för att göra areella analyser med hjälp av GIS.

Högre kvalitet på de digitala fastighetsgränserna öppnar även upp för möjligheten att automatisera exempelvis nybyggnadskartor och är till stor vinning för fastighetsägarna. Den största vinsten med projektet är att tillgängligheten ökar och att ansökningsprocessen vid bygglov kommer förenklas och snabbas på för våra medborgare.

Den som vill ansöka om bygglov kommer genom ett klick få information i klarspråk om vad som gäller angående planbestämmelser etc på önskad fastighet. Detta kommer även spara tid för våra bygglovshandläggare då fler medborgare på ett enkelt sätt kommer kunna ta reda på själva vilka regler som gäller.