HUB för Vårt Smartare Värmdö

Publicerad

Inzoomad bild på ekrar i ett cykelhjul

Ordet hub kan fritt översättas till nav eller medelpunkt och det är precis så vår nyetablerade verksamhet ska arbeta. I vår satsning på Vårt Smartare Värmdö är det viktigt att vi är effektiva i vad vi gör och hur vi gör för att inte tappa fart, kompassriktning eller värde.

Värmdö kommun har därför etablerat HUB, den verksamhet som ska stödja, samordna och lägga grunden för alla de insatser som görs inom ramen för Vårt Smartare Värmdö så att inga hjul behöver uppfinnas flera gånger. Inom HUB finns därför t.ex. projektledare, verksamhetsutvecklare, controller, kommunikatör och inte minst, det samlade ansvaret för och driften av kommunens IT-infrastruktur.

Mona Ekesryd, tidigare CIO i kommunen och sedan en månad tillbaka chef för den nystartade HUB, beskriver uppdraget så här:

Jag har drivit många större satsningar på digitalisering inom offentliga verksamheter men detta är den mest givande hittills. Det finns ett otroligt starkt driv för att göra skillnad genom kloka insatser som skapar förbättringar för de vi finns till för. Genom att få samla kompetenser och resurser inom just värdeskapande digitalisering kommer vi bidra till att skapa Vårt Smartare Värmdö.

Cecilia Lejon, kommundirektör säger:

Att göra rätt saker för att få ut mesta möjliga värde för varje skattekrona är viktigt och blir än viktigare. Med vår satsning på Vårt Smartare Värmdö och genom kraftsamlingen i HUB kommer vi säkerställa att rätt saker kommer på plats och kommer till nytta för våra medborgare, företagare och medarbetare.